TASTER: Datamaskinen er et 
viktig instrument for komponisten Ragnar Bjerkreim.
  Foto: Stein Gudvangen

Komponist på bestilling

Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.