ELEKTRISK: Stemninga er på topp på 11-møtet under Spekter-festivalen. Frå scena byr Ten Sing-ungdommar heile salen med på både allsong og dans.  Foto: 

Ten Sing fyller 50

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.