EMI: Dave Ping anslår at opp mot 60 tusen nordmenn kan ha gjennomgått en eller annen form for teleios-kursing mens organisasjonen var sitt mest aktive på 90-tallet.  Foto: Simon Eidesvik

Gjenoppliver disippel-kurs i Norge

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.