SENTRAL PLASS: – Mødre har en sentral plass i livet til barn, sier Hanne Kristin Dypedal. Hun er mor til Samuel og Jakob (åtte måneder) som måtte opereres i mors liv.  Foto: Birgit Opheim

Hannes lovsang

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.