SAVN: Salam og Nour orket ikke å bo i Aleppo lenger. Nå har de reist utenlands for å studere, mens foreldrene, Bchara og Houri, har reist hjem til Syria for å fortsette arbeidet sitt som lærer og prest.  Foto: Kari Fure

Krigen i Aleppo splitter familien

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.