Porten: Stadsporten var den eneste tilkomsten til Bergen sørfra, og her kunne byens myndigheter holde røvere ute og kreve inn skatt. 
  Foto: Eivind Algrøy

Tryggheten på innsiden av porten

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.