Moderne: Besettelser og utfrielser er ikke så vanlige i vestlige samfunn, mener professor Marius T. Mjaaland. Men han vil ikke spekulere i årsakene.  Foto: Jokerpro, Fotolia

For moderne for demoner?

Vilje

andakt

Å være en kristen er å gjemme seg i Kristus. Det vil si å være helt tilgitt og rettferdig på grunn av det Jesus gjorde.

Velsignelsens vei

Bokanmeldelse

Det er trosstyrkende å lese og høre om at Gud gjør mennesker friske, men jeg opplever at det fokuseres i all for sterk grad på dette i omtalen av Guds velsignelse.

Vilje

andakt

Å være en kristen er å gjemme seg i Kristus. Det vil si å være helt tilgitt og rettferdig på grunn av det Jesus gjorde.