Moderne: Besettelser og utfrielser er ikke så vanlige i vestlige samfunn, mener professor Marius T. Mjaaland. Men han vil ikke spekulere i årsakene.  Foto: Jokerpro, Fotolia

For moderne for demoner?

Arv

andakt

Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?

Illusjonen om den 12. uke

lederartikkel

«Alle mennesker har like rettigheter. Det er et grunnleggende prinsipp i vår vestlige sivilisasjon. Men når blir et menneske et menneske? Det er et viktig spørsmål i abortdebatten», skriver Dagen på lederplass.

Arv

andakt

Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?