Moderne: Besettelser og utfrielser er ikke så vanlige i vestlige samfunn, mener professor Marius T. Mjaaland. Men han vil ikke spekulere i årsakene.  Foto: Jokerpro, Fotolia

For moderne for demoner?

Med eget liv som innsats

Bokanmeldelse

Det gikk flere tiår før de orket å fortelle, og ikke alle trodde på det de fortalte heller. Først på 1970-tallet snudde det.

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».