Omfavnet: Eyvind Skeie tror Jesus mener voksne må våge å være sårbare og å ta imot kjærlighet fra nådens Gud, slik barn gjør det fra sine foresatte.  Foto: Sushytska, Fotolia

– I himmelriket er alle barn

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).