Omfavnet: Eyvind Skeie tror Jesus mener voksne må våge å være sårbare og å ta imot kjærlighet fra nådens Gud, slik barn gjør det fra sine foresatte.  Foto: Sushytska, Fotolia

– I himmelriket er alle barn

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).