INNTRYKK: Fra venstre: Brage Eide (17), Christoffer Isnes (20) og Dennis Lund (20) vet at deres liv i fattigdom er kortvarig. Likevel gjør det inntrykk å klare seg på ni kroner i døgnet.  Foto: Trygve Opheim

Lever festival-livet i ekstrem fattigdom

Ved døren

andakt

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Åp 3:20.