INNTRYKK: Fra venstre: Brage Eide (17), Christoffer Isnes (20) og Dennis Lund (20) vet at deres liv i fattigdom er kortvarig. Likevel gjør det inntrykk å klare seg på ni kroner i døgnet.  Foto: Trygve Opheim

Lever festival-livet i ekstrem fattigdom

Vil ha ny sædpolitikk

BIOTEKNOLOGI

Regjeringen vil innføre plikt til å fortelle barna om de er unnfanget ved donorsæd. Usikkert om de får flertall.

Korset - en kamparena

ANDAKT

Forkynnelsen av Jesu seier over alle makter ble en stor trøst. Det er ikke djevelen, det er Jesus som har navnet over alle navn (Ef 1:19–23).