SABBATEN: – Det er ikke noe galt med de andre dagene, de er gode, men sabbaten er spesiell. sier Aron Eime, diakon og pastor i den anglikanske menigheten Christ Church i Jerusalem.  Foto: Ingjerd Våge

Velger å stoppe opp

Russekulten

debatt

Jeg sliter med å kombinere min tro med russetid, og velger derfor å ikke være russ. La meg forklare hvorfor.

Israels mange venner

synspunkt

Hva mener vi når vi taler om landløftet til Israel? Bør også dette løftet leses i lys av Det nye testamentet? Er det gitt at staten Israel i alle deler er identisk med Israels folk, slik det omtales i Bibelen?

Følge ham

andakt

Selv om disiplene fulgte Jesus med en gang, brukte de tid på å forstå hva det innebar.