SABBATEN: – Det er ikke noe galt med de andre dagene, de er gode, men sabbaten er spesiell. sier Aron Eime, diakon og pastor i den anglikanske menigheten Christ Church i Jerusalem.  Foto: Ingjerd Våge

Velger å stoppe opp

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).