MAKT: Keiser Konstantin ble av mange sett på som den ypperste keiseren. Han var den som sørget for religiøs toleranse i romerriket, og ble selv kristen. Foto: Fotolia.com

Jesus og de som stod utenfor