MAKT: Keiser Konstantin ble av mange sett på som den ypperste keiseren. Han var den som sørget for religiøs toleranse i romerriket, og ble selv kristen. Foto: Fotolia.com

Jesus og de som stod utenfor

Rekordmange turister til Israel

reisefeber

Det israelske turistdepartementet har lagt frem besøkstall for første halvdel av 2018. Tallene viser at over to millioner turister har besøkt Israel hittil i år. Det er ny rekord.

Frukt som varer

andakt

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22-23).