MISJONÆR: – Jeg har delt ut 350.000 litteraturdeler i løpet av 14 år i Russland. Ingen har forsøkt å stoppe meg, men plutselig var jeg blitt en farlig ekstremist, sier Donald Ossewarde.  Foto: Kari Fure

Misjonær kastet ut av Russland etter 14 år

Yrkesforbud for Carissimi-prester?

debatt

I alle år har jeg fått høre at det er plass i kirken for meg og mine meningsfeller. Men nå når Åpen Folkekirke har inntatt flertallet i flere bispedømmeråd, kan det være grunn å spørre om det går mot yrkesforbud for prester som Bruun og undertegnede.