VASSER I HÅP OG MIRAKLER: Etter årtier med rusmisbruk er Kristian Steen Hansen nå miljøarbeider ved Evangeliesenteret i Porsgrunn. – Jeg er heldig som får ha en jobb der jeg vasser i håp og mirakler, sier Steen Hansen, som har skrevet flere diktsamlinger om egne livserfaringer.  Foto: Ingunn Rui

– Poesien er min måte å gråte på

FN bekymret for iranske kristne

TROSFRIHET

En kristen konvertitt ble arrestert på arbeidsplassen sin. FN er dypt bekymret for hvordan kristne med lange fengeselsstraffer behandles i Iran.

Fadervår

ANDAKT

Har det noen gang slått deg at Fadervår er en bønn i tillit? Det var Jesus selv som lærte disiplene å be den, da de spurte ham.

Bekymret for iranske kristne

TROSFRIHET

En kristen konvertitt ble arrestert på arbeidsplassen sin. FN er dypt bekymret for hvordan kristne med lange fengeselsstraffer behandles i Iran.

Fadervår

ANDAKT

Har det noen gang slått deg at Fadervår er en bønn i tillit? Det var Jesus selv som lærte disiplene å be den, da de spurte ham.