Retning: Peter fikk kallenavnet «Kefas» av Jesus. Det var et signal om en total retningsendring i livet hans, såvel som i Guds frelseshistorie, sier Torleif Elgvin.  Foto: Vvoe, Fotolia

Nytt navn, 
ny retning

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.