Linda Andernach Johannesen har skrevet boken «Hver tid teller», som handler om relasjonen mellom kirken og hjemmet. Foto: Andrea Øien Sæverud  Foto: Andrea Øien Sæverud

Spel Gud god på hjemmebane

Allsang over grensen

Allsang på grensen

Allsang skal bestå av sanger folket er kjente med, innenfor alle sjangre. Men drikkeviser og griseviser med fyll og sex har ingenting å gjøre i et slikt program.

Få kvinnelige styreledere i Kristen-Norge

LIKESTILLING

Kun 17 prosent av styreledere i kristne organisasjoner er kvinner. – som kvinne må man hele tiden slåss for sin posisjon, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.