HISTORISK GRUNN: Kristin Lange opplever det spesielt å ha en kristen tjeneste nettopp i Wittenberg. I bakgrunnen skimtes Slottskirken der Martin Luther slo opp tesene mot avlatshandelen på døren.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Peker på Jesus i Wittenberg

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.