Luther og samfunnet: I boken Reformasjonen skriver Frank Aarebrot og Kjetil Evjen om reformasjonens betydning for samfunnsutviklingen fram til i i dag. – Luther og reformasjonen ble et kompass for alle de øvrige, historiske hendelsene, sier Kjetil Evjen. Her med Aarebrots datter, Maike Aarebrot Flick.  Foto: Birgit Opheim

– Aarebrot gledet seg til foredrag om Luther

Godhet som motgift

debatt

Godhet handler ikke først og fremst om en uke, eller en aksjon. Det er en måte å leve på. Hvor vi velger å lene oss inn mot andre mennesker, og la godheten jobbe mot vår hang til distanse og frykt.

Da pinsefestens dag kom…

andakt

Ånden gir fortsatt Sentrifugalkraft. «Fra Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ender» skulle ordet om Jesus bli delt. Også helt her i nord har det kommet!