STARTEN: «Beretningen om Jesu preken i synagogen i Nasaret er hos Lukas selve starten på Jesu offentlige virksomhet», skriver Odd Sverre Hove.  Foto: Illustrasjonsfoto: Fotolia

Jesus holder sabbatspreken

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).