MARIA: Det svarer til en god oldkirkelig dateringsskikk at Maria budskapsdag den søndagen som ligger nærmest 25. mars.  Foto: Fotolia

Unnfanget ved Den Hellige Ånd

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.