MARIA: Det svarer til en god oldkirkelig dateringsskikk at Maria budskapsdag den søndagen som ligger nærmest 25. mars.  Foto: Fotolia

Unnfanget ved Den Hellige Ånd

Jesus – Frelseren

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg», forteller Johannes 3,16.