PETERS HUS: Mange turister har sett ruinene i Kapernaum av det huset der man antar at det skjedde, det vi kan lese om i søndagens tekst. Trolig tilhørte huset Simon Peter og kona hans.  Foto: Fotolia

Om å bære noen til Jesus i tro

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.