PETERS HUS: Mange turister har sett ruinene i Kapernaum av det huset der man antar at det skjedde, det vi kan lese om i søndagens tekst. Trolig tilhørte huset Simon Peter og kona hans.  Foto: Fotolia

Om å bære noen til Jesus i tro

Jesus – Frelseren

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg», forteller Johannes 3,16.