VINGÅRDEN: Det er vanlig å si at i GT er vingården bilde på Israel (se Jes 5:7), og i NT er den bilde på Guds rike (se Matt 20:1), skriver Odd Sverre Hove.  Foto: Lucky Business, Fotolia

Guds vingård og Guds vintre

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?