VISMENN: Grunnteksten kaller vismennene «mágoi». Det er et gresk ord som første gang brukes av Herodot om en prestelig klan i Media. Siden ble det brukt mer allment om stjernetydere og drømmetydere i Babylon.  Foto: Yay images

«Stjernen ledet vise menn»

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.