VARAORDFØRER: Tove Welle Haugland (KrF) er varaordfører i Kristiansand.  Foto: Torunn Haraldsen

Ung varaordfører fant politisk engasjement i Bønnens hus

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.