PORNO: «Det er mennesker uten klær som stønner og kliner og vrikker rundt på hverandre.»  Foto: Aslaug Duwe/ Chris Duwe, Prokla Media

– Snakk om porno med barna dine

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.