REPLIKA: – Om en ser på jødenes forståelse av det som skjer på Sinai, og sammenligner det med pinsedag i Apostlenes gjerninger så ser du at det er en eksakt replika, påstår Aaron Eime.  Foto: Ingjerd Våge

– Pinsedag er en gjenskapelse av da Moses får loven på Sinai

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.