VIL HA ENDRING: – Vi trenger en ny lov som ingen kan misbruke og en uavhengig politiinstans som etterforsker og strafforfølger dem som framsetter falske blasfemianklager, sier Sajid Christopher Paul på besøk i Oslo.  Foto: Stein Gudvangen, KPK

Kjemper for trosfrihet med livet som innsats

Vann på godt og vondt

utenrikskommentar

Jeg kom nettopp hjem fra Cape Town, hvor de teller ned til «dag null» – dagen drikkevannet tar slutt. Vi i Kirkens Nødhjelp kjemper mot «dag null» hver dag – i landsbyer og flyktningleire over hele verden.

Guds fylde

ANDAKT

Barnet holder pappa i hånden, og om barnet er trygt, vet barnet at det har hele pappa.