ÅPNER MULIGHETER: Gjennom oppvekst i utlandet åpnes muligheter for flerkulturelle unge som de aldri ellers ville få, poengterer Ragnhild Klippen og Kjell Østby, begge forelesere på «Inn for landing»-kurset.  Foto: Ingunn Rui

Gir røtter og vinger

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.