ÅPNER MULIGHETER: Gjennom oppvekst i utlandet åpnes muligheter for flerkulturelle unge som de aldri ellers ville få, poengterer Ragnhild Klippen og Kjell Østby, begge forelesere på «Inn for landing»-kurset.  Foto: Ingunn Rui

Gir røtter og vinger

Fortsatt på oppdrag

synspunkt

Det er fortsatt behov for kjernen i vår virksomhet; som er å forkynne evangeliet til sjømenn, fiskere
og kystens befolkning.

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).