Johannes (86) sørger for at vafler i Skudeneshavn blir til hus i Kosovo. Foto: Johanna Hundvin Almelid

Varme vafler og en god dose latter

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.