MYTER: En del har hevdet at Jesu fødsel, hans død og oppstandelse er kopi av eldre fortellinger.  – Oppspinn, sier Bjørn Are Davidsen.  Foto: Fotolia

Oversatte gamle tekster med kristne termer

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.