GRIMERUD: I november ­besøkte Loren Cunningham ­Grimerud i forbindelse med et kurs for organisasjonens europeiske ledere. Her er han i samtale med Ungdom i ­Oppdrag-leder Andreas Nordli.
  Foto: Silje Rognsvåg

Venter på en stor åndelig oppvåkning

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)