KENYA: I 40 år har Gunnar Enok Nilsen vært engasjert i arbeidet for fattige barn i Kenya. Bildet er fra Ebenezer New Life Center i Kisumu.  Foto: NLMA

Grepet av de utslåtte og lidende barna

Den stille uke

andakt

Den kristne kirke følger i stillhet og bønn Jesus Kristus på hans lidelsesvei mot langfredag, Golgata kors og seieren påskemorgen.