NÅ UT: Jarleif Gaustad har noen ord som går igjen når han snakker: «bygge fellesskap», «nå nye med evangeliet» og ordet «ut».  Foto: Eivind Algrøy

Flyttet ut av kristenbobla

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?