ANSVARLIG: Som misjonsleder har Hjalmar Bø vært øverste ansvarlig for rundt 130 misjonærer. Mobilen er alltid med, og han er alltid i beredskap i tilfelle det skjer uforutsette ting. – Vi har hatt noen krevende saker. De berører meg veldig sterkt hvis jeg slipper dem inn på meg, sier han.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

– Evangeliet kan endre samfunn over tid

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).