BIBELEN: Hvis kvalitet blir så viktig at kirkens medlemmer ikke blir gode nok for å tjenestegjøre i kirkens arbeid, bryter det med Bibelen som understreker at alle er viktige og skal bruke sine naturlig og åndelige gaver.  Foto: Fotolia

Unødige motsetninger

Allsang over grensen

Allsang på grensen

Allsang skal bestå av sanger folket er kjente med, innenfor alle sjangre. Men drikkeviser og griseviser med fyll og sex har ingenting å gjøre i et slikt program.

Få kvinnelige styreledere i Kristen-Norge

LIKESTILLING

Kun 17 prosent av styreledere i kristne organisasjoner er kvinner. – som kvinne må man hele tiden slåss for sin posisjon, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.