NASJON: For 70 år siden ble nasjonen Israel som det ble profetert mange århundrer tidligere, proklamert og opprettet som et Guds under og som svar på manges bønner, skriver menighetsdoktoren. Bildet er fra Vestmuren på Uavhengighetsdagen 2018. 
  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Skal Israel feires i menigheten?

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.