INTERNT: Evangelisering og interne saker i kirken kan komme i et konkurranseforhold til hverandre og lede til at kirken blir seg selv nok. Det er etter vårt skjønn ei stor utfordring i mange kirker, mener ­Menighetsdoktoren.  Foto: Fotolia

Nok med seg selv?

Rekordmange turister til Israel

reisefeber

Det israelske turistdepartementet har lagt frem besøkstall for første halvdel av 2018. Tallene viser at over to millioner turister har besøkt Israel hittil i år. Det er ny rekord.

Frukt som varer

andakt

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22-23).