LYTTE: Når ledere skal korrigere andre, er det en stor fordel at lederne selv har vist at de lytter til råd og kan endre adferd.  Foto: Fotolia

Korrigering av frivillige

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.