LYTTE: Når ledere skal korrigere andre, er det en stor fordel at lederne selv har vist at de lytter til råd og kan endre adferd.  Foto: Fotolia

Korrigering av frivillige

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.