LYTTE: Når ledere skal korrigere andre, er det en stor fordel at lederne selv har vist at de lytter til råd og kan endre adferd.  Foto: Fotolia

Korrigering av frivillige

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.