KAMPANJE: Kampanjenes tid er ikke forbi, konkluderer Menighetsdoktoren. Bildet er fra Håpets Festival med Franklin Graham i Oslo nylig.  Foto: Odd Mehus

Kampanjer – en gang til

Luther og djevelen

andakt

Djevelen ble nok nedkjempet av Jesus på korset, men helt til den siste dag gjør han sitt «beste» for å myrde og ødelegge.