KAMPANJE: Kampanjenes tid er ikke forbi, konkluderer Menighetsdoktoren. Bildet er fra Håpets Festival med Franklin Graham i Oslo nylig.  Foto: Odd Mehus

Kampanjer – en gang til

Styrelederen blir nå ansatt

indre sjø

Ingolf Solsvik (73) går av som styreleder, men han begynner som konstituert daglig leder i Den indre sjømannsmisjon (DISM) fra i sommer.

– Viktigste møte siden 1880

landsmøte

Nestor Knut Oldeide (91) i Den indre Sjømannsmisjon (DISM) har en klar oppfordring til landsmøtet som skal avgjøre kystmisjonens framtid.