DNA: Det ligger nedfelt i den kristnes DNA at en forteller hvor mye Jesus betyr til sine medmennesker, mener Menighetsdoktoren.  Foto: Fotolia.com

Hvordan kan jeg evangelisere?