Hører med: Nådegavene hører med til en nytestamentlig menighet, slik vi ser det. Så må man finne den formen som er ønskelig på ethvert sted slik at Guds rike får framgang.  Foto: Fotolia

For lite tungetale?

Er du klar?

ANDAKT

Har du tenkt på at Jesus kommer igjen? Har du tenkt på at han kan komme når som helst?

Er du klar?

ANDAKT

Har du tenkt på at Jesus kommer igjen? Har du tenkt på at han kan komme når som helst?