Hører med: Nådegavene hører med til en nytestamentlig menighet, slik vi ser det. Så må man finne den formen som er ønskelig på ethvert sted slik at Guds rike får framgang.  Foto: Fotolia

For lite tungetale?

Rekordmange turister til Israel

reisefeber

Det israelske turistdepartementet har lagt frem besøkstall for første halvdel av 2018. Tallene viser at over to millioner turister har besøkt Israel hittil i år. Det er ny rekord.

Frukt som varer

andakt

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22-23).