TRADISJON: –Den kritiske prøven på hva vi skal lære av tradisjonen finner vi i Skriften! Da sikrer vi oss også mot overfladiskhet, skriver Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen i Menighetsdoktoren.  Foto: Wikimedia commons

Betyr fortiden ingenting?

«Tal, broder, tal»

lederartikkel

Man trenger ganske robuste skylapper for å overse at noe er forandret når Arbeiderpartiets leder kan si det Jonas Gahr Støre sa i Litteraturhuset i Bergen torsdag kveld.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.