ENKELT: Etter å ha praktisert yoga og meditasjon i flere år, opplevde Ingunn Smenes at det var enkelt å søke stillhet og ro i bønn til Jesus. Det var den positive siden ved det. Foto: Johanna Hundvin Almelid

«Min død er din oppstandelse», sa stemmen

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.