ENKELT: Etter å ha praktisert yoga og meditasjon i flere år, opplevde Ingunn Smenes at det var enkelt å søke stillhet og ro i bønn til Jesus. Det var den positive siden ved det. Foto: Johanna Hundvin Almelid

«Min død er din oppstandelse», sa stemmen

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.