UREDD: – Det mest karakteristiske er nok hans utrolige mot og fryktløshet, sier Finn B. Andersen om Martin Luther. Bildet viser en Luther-statue fra Wittenberg.  Foto: Foto Tech, Fotolia

Han lagde Luther-nettstedet som manglet

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.