FRI: Thea Renate Berg (23) føler seg fri når hun synger til Gud.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Lidenskap og hengivelse

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.