UNDERSØKE: Livssyn er uten tvil av stor betydning også i dagens Norge. Og slik demokratiet i stort trenger en kritisk og undersøkende presse, tror jeg også at kristne miljøer har godt av at kompetente journalister undersøker om det er samsvar mellom liv og lære, og om ting i det hele tatt går riktig for seg, skriver Tarjei Gilje. Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto  Foto: Scandinavian Stockphoto

Ikke propaganda, men vanlig journalistikk

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)