INDERLIG: Bønnen ved Livets Ord er inderlig og høylydt. Til høyre står pastor Joakim Lundqvist, som leder samlingen. I midten står Simon Ahlstrand, rektor ved bibelskolen.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Det blåser en vårvind over Livets Ord

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)