INDERLIG: Bønnen ved Livets Ord er inderlig og høylydt. Til høyre står pastor Joakim Lundqvist, som leder samlingen. I midten står Simon Ahlstrand, rektor ved bibelskolen.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Det blåser en vårvind over Livets Ord