Søkende: Det er ikke bare i Peters kirke det er fullt av søkende muslimer. Slik er det over alt i hele Libanon, hevdes det.  Foto: Kari Fure

Denne kirken er full av muslimer

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).