Søkende: Det er ikke bare i Peters kirke det er fullt av søkende muslimer. Slik er det over alt i hele Libanon, hevdes det.  Foto: Kari Fure

Denne kirken er full av muslimer

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.