TRO: Dermed skrives kristen tro ut av manus, med viten og vilje. En sterk illustrasjon på vår samtids illusjon om det sekulære offentlige rom, skriver Lars Dahle om serien «Downton Abbey». På bildet ser vi skuespillerne i serien.  Foto: Dylan Martinez

Speiler samfunn i endring

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)