LEVEBRØD: Hønsval Plomheim, bonde og høyreapparatbrukar, har reagert kraftig på Høgres vedtak om eggdonasjon. Han fryktar at eggnæringa skal gå konkurs.  Foto: Stein E. Nyfjolling

Voldsomt engasjement mot eggdonasjon kan skuldast flatt batteri på høyreapparat

Allsang over grensen

Allsang på grensen

Allsang skal bestå av sanger folket er kjente med, innenfor alle sjangre. Men drikkeviser og griseviser med fyll og sex har ingenting å gjøre i et slikt program.

Få kvinnelige styreledere i Kristen-Norge

LIKESTILLING

Kun 17 prosent av styreledere i kristne organisasjoner er kvinner. – som kvinne må man hele tiden slåss for sin posisjon, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.