VEDLIKEHALD: – Med så milde vintrar som me har fått, kan me droppa frostsikringa på nye vegar, meiner ordførar Bergliot Gaukhei. – Dessutan er folk i bygda vande med kvaliteten på vegane me har, 
så me kan spara mykje på å kutta vedlikehaldet av gamle vegar.  Foto: Stein E. Nyfjolling

Tek større ansvar og kuttar kostnader

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.