VEDLIKEHALD: – Med så milde vintrar som me har fått, kan me droppa frostsikringa på nye vegar, meiner ordførar Bergliot Gaukhei. – Dessutan er folk i bygda vande med kvaliteten på vegane me har, 
så me kan spara mykje på å kutta vedlikehaldet av gamle vegar.  Foto: Stein E. Nyfjolling

Tek større ansvar og kuttar kostnader

Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.